Chính sách đổi trả hàng
Chính sách Đổi trả sản phẩm và dịch vụ của Website myphamgiadinh.vn quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được đổi trả và thời gian xử lý đổi trả cho khách hàng.
I. Lý do chấp nhận đổi trả
 • - Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng và mẫu mã so với đơn đặt hàng.
 • - Sản phẩm bị hỏng do lỗi của Nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, nội dung, các lỗi ẩn tì/nội tì, khác biệt so với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của Nhà sản xuất) hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển (bị biến dạng, trầy xước, vấy bẩn, nứt vỡ v.v.).
 • - Sản phẩm hàng hóa không đúng số, kích cỡ không phù hợp
 • - Khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng.
II. Yêu cầu cho sản phẩm đổi trả
1. Điều kiện đổi trả
 • - Sản phẩm không nằm trong danh mục hạn chế đổi trả của Website myphamgiadinh.vn.
 • - Sản phẩm còn nguyên vẹn, đầy đủ nhãn mác, nguyên đai kiện, niêm phong theo quy cách ban đầu (trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển).
 • - Sản phẩm còn đầy đủ phụ kiện (hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành...) và tặng phẩm đi kèm (nếu có).
 • - Sản phẩm không bị dơ bẩn, không qua giặt là, không có dấu hiệu đã qua sử dụng,
 • - Khách hàng còn giữ xác nhận về việc đã mua hàng tại Website myphamgiadinh.vn (số đơn hàng, hóa đơn mua hàng, biên nhận giao hàng, sao kê của ngân hàng…) và điền đầy đủ thông tin vào phiếu yêu cầu đổi trả theo mẫu của Website myphamgiadinh.vn (gửi kèm theo đơn hàng).
2. Thời gian áp dụng đổi trả
Khách hàng được quyền gửi yêu cầu đổi trả trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận hàng. Thời điểm yêu cầu đổi trả sẽ được căn cứ theo:
 • - Nếu khách hàng gửi theo đường bưu điện hay chuyển phát: thời điểm tính theo dấu biên nhận của bưu điện hay đơn vị chuyển phát.
 • - Nếu khách hàng tự mang/gửi hàng tới trung tâm đổi trả: thời điểm tính khi nhân viên Website myphamgiadinh.vn tiếp nhận.
3. Chi phí đổi trả
 • - Đối với các sản phẩm đổi lại do lỗi của Website myphamgiadinh.vn hoặc NCC, khách hàng sẽ được miễn phí giao hàng tới địa điểm ghi trên phiếu yêu cầu đổi trả.
 • - Đối với các sản phẩm trả lại đáp ứng theo các yêu cầu nêu trên, Website myphamgiadinh.vn sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho Khách hàng quy định tại mục III.
III. Quy định hoàn tiền
1. Phương thức hoàn tiền
Phương thức hoàn tiền quy định tại Chính sách Hoàn tiền của Website myphamgiadinh.vn căn cứ theo phương thức thanh toán của Khách hàng khi mua hàng. Các phương thức hoàn tiền bao gồm:
 • - Hoàn tiền vào tài khoản Website myphamgiadinh.vn.
 • - Hoàn tiền thông qua hệ thống Banknet.
 • - Hoàn tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng.
 • - Hoàn tiền thông qua ngân hàng chấp nhận thẻ.
 • - Hoàn tiền mặt tại trung tâm đổi trả của Website myphamgiadinh.vn.
Riêng các yêu cầu hoàn trả sản phẩm do thay đổi nhu cầu của Khách hàng, Website myphamgiadinh.vn sẽ hoàn tiền vào tài khoản Website myphamgiadinh.vn của Khách hàng.
2. Thời gian xử lý
 • - Website myphamgiadinh.vn sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu hoàn trả tới Khách hàng thông qua email hoặc/và tin nhắn SMS trong vòng tối đa 02 ngày làm việc kể từ khi Website myphamgiadinh.vn nhận lại sản phẩm.
 • - Nếu yêu cầu hoàn trả đáp ứng các yêu cầu tại mục II, Website myphamgiadinh.vn sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho khách hàng trong thời gian từ 05-07 ngày làm việc kể từ khi Website myphamgiadinh.vn nhận được sản phẩm.